Het belang van Ernst (nov. 2002)

Het niet samen te vatten verhaal van Algernon Moncrieff, Jack Worthing, Lady Bracknell, Gwendolyn, Cecily en miss Prism dat zich afspeelt in het oude Londen en Engelse platteland. Een komisch stuk vol spitsvondige dialogen, absurde wendingen en ongelooflijk einde zoals alleen Oscar Wilde het kon verzinnen !

Auteur: 
Oscar Wilde
Regisseur: 
Steve De Schepper
Acteurs: 
Eddy Van Hoyweghen
Olivier Van Laere
Minouche Van Laere
Maura Melis
Erika Rentmeesters
Steven Boterdaele
Duur: 
1u50
Plaats: 
Hoogendonck